English

Studenter på Vea samarbeider med nærmiljøet

Stiftelsen Garveriet ønsker å gjøre noe med området rundt Garveriet, og spurte Vea om dette kunne være en oppgave å jobbe med for våre studenter.

Vea ble forespurt av Stiftelsen Garveriet om vi kunne lage forslag til utbedring av uteområdet rundt Garveriet i Moelv. Garveriet er et samlingssted for ulike lag, foreninger og aktiviteter i Moelv. Der er det ungdomsklubb, småjobbsentral, natteravner og strikkekafè. På uteområdet er det skatepark, volleyballbane, sitteplasser og grøntareale som strekker seg ned mot Moelva. Området skjøttes av Ringsaker kommune.


Bildet er hentet fra Ringsaker kommune/kart.

Dette var en fin øvingsoppgave for studentene på Fagskoleutdanningen Anleggsgartnertekniker, som tok imot oppdraget. Studentene delte seg inn i grupper og jobbet sammen om å planlegge ulike forslag til utbedring av uteområdet, i tillegg til at de skulle lage skjøtselsplan for anlegget. Etter et grundig planleggingsarbeid, skulle forslagene presenteres for aktuelle parter. Oppdragsgiver Stiftelsen Garveriet, ansatte fra Garveriet og gartnere fra kommunen var invitert til Vea for å se studentenes presentasjon.

Det som alle studentene hadde fokus på var at uteområdet skulle legge tilrette for mer bruk og aktivitet for alle brukere. Blant forslagene var det laget planer og teknisk beskrivelser for b.la. lekeplass, nytt parkeringsareal og beplantning av jernbanefyllingen mot parken De ønsket å få inn lekeapparater for barn i ulike aldre, utbedre skateparken, lage ballbinge,  flere sitteplasser og stier som gjør at flere kan komme ned for å ta i bruk elva.Plantegning over eksisterende areal laget av Christian, Simen og Rolf

Forslag til nytt areal laget av Christian, Simen og Rolf
Forslag til ny bruk av areal laget av Lars Aage og AndreasTegning som viser forslag til lekeplass og sittegrupper i Garveriparken. Laget av Lars Aage og Andreas.

Alle forslagene ble positivt mottatt og Stiftelsen Garveriet takket Vea for at vi kunne ha et samarbeid om dette. Videre ønsker Stiftelsen at flere kan sette seg ned sammen for å drøfte ideene, slik at man kommer frem til et forslag som kan danne grunnlag for en fremtidig plan. Her bør representanter fra Garveriet og deres brukere være med, sammen med Vea og ansatte fra Ringsaker kommune.

Tekst og foto: Dorte Finstad
Flyfoto er hentet fra Ringsaker kommune/http://www.hedmarkenkart.no/?knr=0412

Oppdatert 23.11.2015