English

Hva er en anleggsgartner?

Grøntarealene i byene, lekeplassen til barnehagen, golfbanen til sjefen og kirkegården der farmor ligger. En anleggsgartner setter farge på folks hverdag ved å bygge og vedlikeholde grøntarealer og rekreasjonsområder. 

Hva gjør en anleggsgartner?

En anleggsgartner arbeider med anlegg og vedlikehold av uterom, idrettsanlegg, gater og naturområder. 

Anleggsgartneren bruker materialer som naturstein, metall, betong, tre, løsmasser, jord og planter til å forme landskap. Vedlikehold innbefatter stell av planter inkludert gressområder, renhold, snøfjerning, og tilsyn med lekeplasser.

Kunnskap om økologi, geoteknikk, botanikk, byggteknikk og klima er nødvendige i anleggsgartnerens arbeid.

Vanlige arbeidsoppgaver inkluderer:

  • opparbeide og vedlikeholde hageanlegg, parker, torg, kirkegårder og idrettsanlegg
  • bygge og vedlikeholde mindre veier og plasser, trapper, murer, gjerder o.l.
  • utføre natursteinsarbeider i brostein, skifer, granitt o.l. og vedlikeholde dette
  • utføre og vedlikeholde plante- og vegetasjonsarbeider som omfatter trær, busker og blomster

Er dette noe yrket for deg?

En anleggsgartner er ute i frisk luft store deler av arbeidsdagen. Du må være kreativ, og i stand til å jobbe selvstendig. Du må kunne håndtere både store anleggsmaskiner, og små, sarte blomster i et bed. Det er et yrke med varierte utfordringer!

Den travleste tiden for en anleggsgartner er i sommerhalvåret. Mange arbeider intenst denne tiden, for så å ha mye fri i vinterhalvåret. Andre arbeider jevnt gjennom hele året, og arbeider for eksempel med trepleie, muring, grunnarbeid og løypelegging i skianlegg om vinteren. 

Hvordan bli anleggsgartner?

Å bli anleggsgartner med fagbrev, tar fire år. Først går du to år på videregående skole, deretter to år i praksis:

  • Ett år med enten VG1 Byggfag eller VG1 Naturbruk
  • Ett år VG2 Anleggsgartner og idrettanleggsfag, som inkluderer opplæring i drift av idrettsanlegg
  • To års læretid i en bedrift, før du avlegger praktisk fagprøve og får fagbrev. Du får lærlingelønn i praksisperioden.

Alternativt kan du gå opp til fagprøven etter fem års relevant praksis (realkompetanse), og bestått tverrfaglig eksamen.

Videreutdanning for deg som har tatt fagbrev

  • Vea tilbyr fagskoleutdanningen Anleggsgartnertekniker, hvor du ved endt utdanning kan søke om mesterbrevgodkjenning.
  • Er du utdannet anleggsgartner, har du også et godt grunnlag for å bli landskapsarkitekt eller landskapsingeniør ved Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås.

Les mer

Oppdatert 30.09.2015