English

Samarbeidspartnere innen anleggsgartnerfag

For å kunne tilby våre studenter best mulig yrkesrettet og relevant utdanning, er det viktig at Vea har gode samarbeidspartnere innen de ulike bransjene vi utdanner fagfolk til. Under finner du informasjon om noen av våre samarbeidspartnere innenfor anleggsgartnerfag.

NAML
Norske anleggsgartnere miljø- og landskapsentreprenører
Medlemsstyrt organisasjon for næringsdrivende innen grønn sektor med over 100 medlemsbedrifter
www.naml.no

SOA
Senter for opplæring i anleggsgartnerfaget
SOA er et opplæringssenter for anleggsgartnere og er organisert som samarbeidsorgan mellom skole, lærling, bedrift, ressurssenter, fylke og andre opplæringskontor.
www.soa-opplaringssenter.no

Fagus
Faglig utviklingssenter for grøntanleggssektoren
Fagsenter som kan ivareta nettverksbygging, innhenting og formidling av erfaringer, gode eksempler og forskning, informasjon, rådgivning, utvikling og utprøving innenfor grøntanleggsektoren i Norge
www.fagus.no


Fjellugla kompetanse AS
Regionalt kurs? og kompetansesenter fisjonert ut av Folkeuniversitet Innlandet. Fagskolen utveksler undervisningskompetanse og samarbeider om fagskolens voksenopplæring? og mesterbrevkurs.
Fjellugla Kompetanse AS er representert i fagskolens kompetanseråd.
www.fjellugla.no

LOG
LOG AS er en grossist som selger kvalitetsvarer til gartnere, hagesentre/kjeder, samt park- og anleggsbransjen.
www.log.no

Oppdatert 01.06.2017