English

Bransjeseminar på Vea 2014

Rekruttering og kompetanse i blomsterdekoratørbransjen var tema da Vea inviterte til fagseminar den 21. januar 2014. 

Vea er en fagskole for de grønne bransjene, deriblant blomsterdekoratørbransjen. For å kunne tilby kurs og utdanninger som bransjen har behov for, er det viktig å være i nær dialog med representanter fra bransjen. Vi samlet derfor viktige nøkkelpersoner, unge og litt eldre og fra ulike organisasjoner for å høre deres tanker om blomsterdekoratørfagets utfordringer og muligheter. Bransjen var representert med denne buketten: 

 

Bakerst fra venstre: Stein Aarskog (rektor), Nils Normann Iversen (Kreativ Flora, Oslo), Siv Engen Heimdahl (Vea), Liv Øverstad (Floriss Moelv), Ingrid Bendiksen (Tornerose blomsterverksted, Lillehammer), Thu Lieu Synstad (Interflora Marihøna, Elverum), Hildegunn Aas (Vea), Jørn Inge Løssfeldt (Interflora Norge AL), Chris Andre Hansen (Interflora Marihøna, Elverum), Anne Stine Solberg (Vea), Jorunn Dahlbakk (BLOK), Tina Pedersen (Mestergrønn), Mona Pedersen (Astoria blomster, Hamar) , Aina Østby (Vea)

Det kom opp mange interessante momenter i diskusjonene under seminaret. Deriblant behovet for å utdanne allsidige fagpersoner som er dyktige håndverkere, selgere, ledere og organisatorer. I en sterkt konkurranseutsatt bransje, hvor marginene blir mindre og mindre, er det behov for fagfolk som yter det lille ekstra og som evner å levere med kvalitet på alle områder. Blant annet bør kunnskap om salg sterkere inn i både grunnutdanningen og i fagskoleutdanningene. Det er også viktig å ivareta det særegne med dette yrket og bygge oppunder en yrkesstolthet. 

Det er også et stort behov for dyktige og profesjonelle ledere som motiverer, organiserer og tenker strategisk. Ledere som vet å verdsette sine ansattes kompetanse, som skaper entusiasme og profesjonalitet. Ledere som evner å delta i offentlige anbudsrunder på en konkurransedyktig måte. Ledere tar ansvar for utviklingen av faget, at faget er attraktivt og på den måten bidrar til rekrutteringen til faget. Alle aktørene i bransjen må jobbe for og ta ansvar for rekrutteringen, - den enkelte utøver, skolene og de ulike kjedene må sammen vise hvilket fantastisk yrke blomsterdekoratøryrket egentlig er. 

Mange av kompetanseområdene som det er behov for har Vea utdanninger på i dag, men de bør spisses i enda større grad for å imøtekomme bransjens behov. Det er også behov for å utvikle nye tilbud. Dette er et arbeid som allerede er startet på, og med disse tilbakemeldingene fra representantene fra bransjen, kan det faglige innholdet i utdanningene tilpasses behovene. 

Alle innspillene blir tatt med videre inn i utviklingen av eksisterende og nye utdanninger for blomsterdekoratører. Per i dag tilbyr Vea både grunnutdanning og fagskoleutdanning for denne bransjen. Grunnutdanningen fokus på å rekruttere nye spirer inn i blomsterdekoratørfaget og ivaretar den grunnleggende kompetansen. I grunnutdanningen gir blomsterbransjen tilbakemelding om at vi må fokusere mer på salg og økonomi, i tillegg til å gi elevene en allsidig kompetanse innen kunst og kultur, i plantekjennskap og håndverket. 

Fagskoleutdanningene er en videreutdanning for blomsterdekoratører, som gir etablerte blomsterdekoratører en mulighet til å utdanne seg til ledere og utvikle spisskompetanse som håndverkere. At det finnes videreutdanningstilbud er viktig for å beholde den kompetansen som allerede er i bransjen og videreutvikle den. Videreutdanning kan bidra til å motivere og videreutvikle alle de dyktige fagpersonene. Fagskoleutdanningene gjør også at det finnes flere karrieremuligheter for de med blomsterdekoratørkompetanse og bidrar til å heve yrkets status.  Disse videreutdanningene må tilpasses og organiseres på en slik måte at de blir relevante og mulig å kombinere med jobb. 

I februar arrangerer vi et lignende seminar i Trondheim for å å ta pulsen på bransjen litt lengre nord også, og i mars arrangerer vi et fagseminar for faglærere i blomsterdekoratørfaget. 

Tekst: Anne Stine Solberg

Foto: Dorte Finstad

Oppdatert 23.11.2015