English

Oppgavetekst for Vea-mesterskapet 2017

Dette er oppgaven som er gitt til deltagerne i Vea-mesterskapet 2017.

Tema:
vendbart  |  hengbart  | brukbart  | bærbart  |  trykkbart  |  brettbart  | bøybart  | delbart  |   fruktbart  |  fornybart  |  ……bart

Oppgave:
Lag et botanisk arbeid inspirert av ett eller flere av begrepene som er tema for årets Vea-mesterskap.

Arbeidet: 
Arbeidet skal ha en synlig tittel ved dømming.  Presenteres på valgfritt sted i ute-rommet på Vea, mellom hovedveien og jernbanen, granhekken sørover og Vea nord. 

Tid:
Fra fredag kl:16.00 og frem til lørdag kl. 15.00

Bedømming:
Det er lukket bedømming og den starter kl. 15.15. Dere må da ha ryddet og forlatt området dere jobber på.

Vurderingskriterier:
Oppgaven dømmes etter følgende kriterier:
Idé: 0 – 40 poeng   |    Komposisjon: 0 – 40 poeng    |    Teknikk: 0 – 20 poeng


Lykke lykke lykke til!

Oppdatert 27.10.2017