English

Samarbeid mellom Vea og bedrifter

Vea inngikk i 2010 et samarbeidsprosjektet rundt prosjekt til fordypning med 17 bedrifter/blomsterbutikker i Hedmark og Oppland

Prosjektet har til hensikt å få til et tett og godt samarbeid mellom skole og bedrift. Målet med samarbeidet er å utveksle kunnskap og erfaringer samt skape gjensidig forståelse og interesse for opplæringen, noe som igjen bidrar til å sikre eleven et fullverdig utdanningsløp. Flere av blomsterbutikkene er positive til å ta inn lærlinger og har ikke hatt det tidligere.

Som en gjenytelse tilbyr Vea fagkvelder for butikkenes ansatte 2-3 ganger pr.år. Dette kan være felles workshop, inspirasjonskveld, temakveld eller andre behov som butikkene måtte ha. For skoleåret 2011-2012 er 16 butikker med i dette prosjektet.

Den 1. februar var 14 lærlinger og to faglige ledere samlet på Vea, sammen med faglærer på Vea Aina Østby.

Temaet for kvelden var brudearbeider.

Kvelden startet med mat i kantina og hyggelig prat med litt slitne og sultne lærlinger som hadde jobbet hele dagen!Etterpå gikk alle til låven der de så på brudearbeider og brudebuketter som elever på Blomsterdekoratør heltid og Blomsterdekoratør vg2 hadde laget. Dette var til inspirasjon og de satte i gang med å lage brudearbeider. Noen valgte å stifte og tape ,mens andre valgte alternative teknikker. Det ble litt terping på teknikk og det var godt å få en oppfriskning” på "hvordan var det egentlig vi gjorde dette?" Alle hadde med det de ønsket å benytte av blomster og utstyr. 

   

Renate, Gro og Ida har tatt blomsterdekoratørutdanning for voksne på Vea, og er nå lærlinger før de skal ta fagbrev som blomsterdekoratør.

                                                                 

Det ble laget brudearbeider som var romantiske, elegante, tøffe og klassiske!!

    

Dette er to av brudearbeidene som var stilt ut for inspirasjon, og de er laget av Marie Heggen og Marte Vorgaard.

   

Ingrid er butikkeier og Kathrine er Fagtekniker Botanisk Design, mens Linh er lærling. Alle jobbet med brudearbeider.

Bedriftene har fått logg-mal og skal sende inn logg fra denne øvelseskvelden. Med utgangspunkt i det brudearbeidet lærlingen lagde skulle de vurdere valg av teknikk, fargevalg og materialvalg. Hva var de fornøyd med og hva kunne vært gjort annerledes?

Dette var en nyttig øvelseskveld hvor vi fikk fokuset over på faget  og hva må vi gjøre for å bestå fagprøven om en stund…

Foto: Aina Østby
Tekst: HildegunnAas, Aina Østby og Dorte Finstad

Oppdatert 30.09.2015