English

Mer fra Berlin, - "100 % Personlig"

Oppgave 2 i VM i Blomsterkunst i Berlin er "100 % personlig". Hva som virkelig er 100 % personlig er vanskelig å vurdere, - er det personlig innenfra eller utenfra?

Hvem vet nok om hver enkelt av deltakerne til å vurdere det? Men, av de vi kjenner litt er Pirjo Koppi fra Finland i alle fall tydelig personlig: ROSA!
Det rosa med de svarte "eggene" inni må vel for de fleste stemme med Pirjos personlighet, - rosa men med temperament.
Sofia Danielssons arbeid er lyst og fagert, - som en svensk sommer. Akkurat slik mange tenker om det nordiske.
Åslaug kommer fra der "gull og grønne"-skoger er dominerende. Et veldig forsiktig og litt vagt arbeid.
2 oppgaver er snart ferdige og det slår meg at det er masse flotte velarbeida underlag, - som det blir satt masse flotte blomster i. Deltakeren fra Kina har så vakre underlag at det er utrolig om blomster kan gjøre det vakrere? Men så langt har Kina 2 flotte arbeider, som både er vakre og spennende.

Morgendagens oppgaver: "100 % bundet" og "100 milljøvennlig" blir spennende å se!

PS: Det er også veldig godt å se at mange bruker blomster i alle stadier, også de som er godt utsprunget. Og mange lar stilkene være en naturlig del av arbeidet! Jeg blir glad av det!

Tekst: Runi Kristoffersen
Foto: Anne Stine Solberg
Oppdatert 30.11.2015