English

Samarbeidspartnere innen blomsterdekoratørfag

For å kunne tilby våre studenter best mulig yrkesrettet og relevant utdanning, er det viktig at Vea har gode samarbeidspartnere innen de ulike bransjene vi utdanner fagfolk til. Under finner du informasjon om noen av våre samarbeidspartnere innenfor blomsterdekoratørfag.

Mesterbrev
Mesterbrev er en lovbeskyttet tittel på en håndverksmester, og er høyeste utdannelse i håndverksfagene. En mester har rett til å ha lærlinger i faget og drive opplæring av disse frem til fag- eller svenneprøve. Det er i dag rundt 17000 aktive håndverksmestere i Norge.
http://www.mesterbrev.no/

Fagforum for design og håndverk
Forumet skal ivareta samarbeid og utvikling på vg1 og vg2 design og håndverk. Forumet har representanter fra alle skolene i Hedmark og Oppland som tilbyr design og håndverk.
www.hedmark.org

BLOK
Blomsterdekoratørfagets opplæringskontor
www.blok.no

Fjellugla kompetanse AS
Regionalt kurs og kompetansesenter. Fagskolen utveksler undervisningskompetanse og samarbeider om fagskolens voksenopplæring og mesterbrevkurs.
Fjellugla Kompetanse AS er representert i fagskolens kompetanseråd.
www.fjellugla.no

Interflora Norge AL
http://www.interflora.no

Flornet EEIG

Vea er en del av det internasjonale nettverket Flornet, som består av europeiske skoler innenfor grønne fagområder. Nettverket er formalisert som et EEIG, som står for European Economic Interesting Grouping. 
www.flornet.eu

Oppdatert 13.06.2017