English

Bransjeråd på Vea 2015

Som fagskole for de grønne bransjene har Vea opprettet bransjeråd.

For Vea er det et mål å ha et hensiktsmessig samarbeid mellom skole og arbeidsliv, der man sammen ser på de respektive bransjers nåværende og fremtidige behov for etter- og videreutdanninger, og skape et godt grunnlag for en fremtidig utvikling av fagskolens kurs- og studieportefølje innen fagskolens fagområde.

Fagskolen har organisert samarbeidet gjennom å opprette et bransjeråd for hvert enkelt fagskolestudium, bestående av 2-4 representanter for bransjen og målgruppene til det aktuelle studietilbudet.  

Det vil også være et kompetanseråd som er sammensatt av 1-2 personer fra hvert bransjeråd.

Intensjonen er å skape et godt samarbeidsklima med relevante representanter fra bransje, institusjoner og fagmiljøer for refleksjon, drøfting og anbefaling.

Fredag den 13.november samlet vi viktige nøkkelpersoner, fra ulike bransjer og fra ulike organisasjoner. Temaet for møtet i bransjerådet denne gangen var rekruttering.

Her er bransjerådene samlet:

Bak fra venstre: Randi Brenna, Inspira blomster på Raufoss, Karsten E.Raddatz, Hageform AS i Oslo, Hildegunn Aas, Vea, Arne Amlien, Norsk hestefagskole, Starum, Brede Sukke, Håkonsen og Sukke landskapsentreprenører AS,Drammen, Nils Normann Iversen, Kreativ Flora, Oslo, Kjell Anders Lier, Jarlsberg hovedgård, Tønsberg, Mari Marstein Gamle Hvam museum,Hvam, Cecilie Klaveness Øvre Romerike prosjektering, Stein Aarskog rektor på Vea, Pia Kathrin Aarsten, Touch frisører, Lillehammer, Trine Torgerstuen, blomsterdekoratør,Østfold. Foran fra venstre: Anne H. Bakken, Vea, Pernille Rød Larsen Norsk gartnerforbund, Kristin Skoglund, Tun og hage, Brøttum, Anne Midtveit, Hamar kommune.

Foto: Gøril Nilsen


Oppdatert 18.11.2015