English

Dyrking av gresskar

Gartner Per Spangen på Vea, lærer deg hvordan du kan dyrke gresskar i din egen hage.

Gresskarslekten
Innenfor slekten gresskar (Cucurbita) dyrkes en rekke arter både som grønnsak og som prydplante, samt at den noen steder benyttes som råstoff i næringsmiddelindustrien. Frøene er rike på proteiner og oljer. Gresskar stammer fra Amerika, hvor indianerne benyttet fruktene fra gammel tid. I arkeologiske granskinger er det funnet frø som er 3000 – 4000 år f.Kr.

Såing og utplanting
Gresskar egner seg meget godt som en småhagegrønnsak. Hos oss er det vanlig å plante gresskar når faren for nattefrost er over. Små gresskarplanter er følsomme for lave temperaturer, så dersom det er fare for nattefrost eller en ønsker å plante tidlig, er det behov for å ha en solfanger over plantene i den første tida. Dersom en sår gresskar innendørs ca 1.mai, vil plantene bli passe store til å plantes ut i slutten av mai. Bruk god vekstjord i potta, og velg en potte på ca 15 cm.   

Voksested
Gresskar vokser gjerne på en komposthaug dersom du har dette, men trives også i en vanlig kjøkkenhage. For å gi røttene til plantene bedre vekstmiljø, kan det være bra å plante gresskar på svart plast som dekker jorden. Den svarte plasten vil både gi høyere jordtemperatur, holde på fuktigheten og holde ugraset borte. Moldrik, dyp og varm jord er ideelt til gresskar.

Planteavstand
Noen gresskarsorter har ranker, mens andre har det ikke. For rankende sorter bør en plante med radavstand på 150-200 cm med planteavstand ca 50-100 cm. De uten ranker holder det med radavstand på ca 100 cm og planteavstand på ca 50-80 cm.

Vann og gjødsel
I løpet av sommeren krever plantene god tilgang på vann. Kompost kan være en fordel å benytte, da komposten tilfører jorden mange gode næringsstoffer. For å dekke behovet av nitrogen, kan en i løpet av vekstsesongen gi i underkant av 1 kg Kalksalpeter pr 10m². 

Lykke til med dyrking av gresskar i egen hage!

Vil du delta i vår gresskarkonkurranse? Her finner du konkurranseregler: Gresskarkonkurranse 

Tekst: Per Spangen
Foto: Colourbox

Oppdatert 30.09.2015