English

Nasjonalt utvalg for grønn fagskoleutdanning

Den 12.januar 2015 ble Nasjonalt utvalg for grønn fagskoleutdanning (NUGF) dannet.

Det var Norges Bondelag som tok initiativet til å samle alle tilbydere av grønne fagskoleutdanninger for å etablere et «Nasjonalt utvalg for grønn fagskoleutdanning (NUGF). Den formelle etableringen av NUGF ble gjort under en fagkonferanse som ble holdt på Vea – Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører den 12.januar 2015. 

Formål for Nasjonalt utvalg for grønn fagskoleutdanning (NUGF)

Nasjonalt utvalg for grønn fagskoleutdanning (NUGF) er et frivillig organ for samhandling mellom utdanningstilbyderne (både offentlige og private) og næringene.

Grønn fagskoleutdanning = Fagskoleutdanning innen jordbruk, skogbruk, gartneri, hagebruk og andre landbruksrelaterte næringer. 

Dette er noe av det Nasjonalt utvalg for grønn fagskoleutdanning ønsker å jobbe med:

 • Avdekke behov, samordne og dimensjonere utvikling av nye fagskoletilbud
 • Synliggjøre fagskoleutdanningene i næringene og samfunnet
 • Initiere samarbeid med mål om å rekruttere studenter
 • Påvirke myndighetene vedrørende finansiering og rammevilkår for fagskoleutdanningene
 • Utvikle maler for enhetlig innhold i fagskoleutdanningene i næringene
 • Arbeid med felles titler for fagskoleutdannede
 • Samhandling med NOKUT
 • Samhandling med Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning (NUTF)
 • Samhandling med videregående skoler og høyere utdanningsinstitusjoner
 • Årlig fagkonferanse der utvikling av fagskolene er tema

Under konferansen ble det valgt et styre og vedtatt retningslinjer for NUGF. 

Styrets sammensetning:

Styret består av 3 representanter fra næringene og tre representanter fra fagskolene.

 • Brita Skallerud, Norges bondelag (2.år)
 • Kjell Børresen, Norsk landbruksrådgivning (1.år)
 • Tove Ladstein, Norsk gartnerforbund (2.år
 • Anne Hagen Bakken, Vea – Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (1.år)
 • Arne Amlien, Norsk hestesenter (1.år)
 • Liv Marit Strupstad, Fagskolen innlandet/Hvam (2.år)

Norges Bondelag er sekretariat for NUGF.

Fagkonferanse på Vea

Som den eneste fagskolen i Norge med fagområdegodkjenning fra NOKUT, er vi på Vea stolte av at akkurat Vea – Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører var møtested for den første formelle fagkonferansen for «Nasjonalt utvalg for grønn fagskoleutdanning».

Dette er styret for "Nasjonalt utvalg for grønn fagskoleutdanning". Fra venstre Liv Marit Strupstad (Fagskolen innlandet/Hvam), Pernille Rød Larsen (representerer Tove Ladstein, gartnerforbundet), Arne Amlien (Norsk hestesenter), Anne Hagen Bakken (Vea), Kjell Børresen (Norsk landbruksrådgivning), Brita Skallerud (Norges Bondelag) 

Tekst og foto: Dorte Finstad

Oppdatert 30.09.2015