English

Slik lager du din egen kjøkkenhage

Det er økt interesse for kjøkkenhage. Mange er mer bevisste på hva de spiser, mens andre har oppdaget hvor dekorativ en kjøkkenhage kan være. Her får du gartnerens tips til hvordan du kan lage din egen kjøkkenhage.

Dette bør du tenke over før du anlegger en kjøkkenhage

 • Hvilke planter skal kjøkkenhagen inneholde? Planter til pryd eller nytte?
 • Møteplass for familie og venner
 • Luking 
 • Hvordan skal vekstene brukes?
 • Hvor stor skal kjøkkenhagen være?
 • Plassering – trenger mye lys 
 • Hva slags jord er det i kjøkkenhagen?

Dyrkingsmåter
 • Kjøkkenhage i bakken: Spa opp litt av plenen i den størrelsen du vil at kjøkkenhagen skal være
 • Kjøkkenhage i pallekarmer: Disse kan brukes enkeltvis, eller to oppå hverandre. Legg gjerne en barkduk under for å   hindre at ugraset vokser gjennom.
 • Kjøkkenhage i kassebed:Spikre sammen rammer av treverk som legges oppå jorda – blir omtrent som pallekarmer
 • Kjøkkenhage i krukker: Du kan også dyrke i krukker og kar 

  
Du kan lage kjøkkenhage i bakken, i pallekarmer eller i en krukke på balkongen.

Jorda i kjøkkenhagen
 • Jorda i kjøkkenhagen bør være 20 cm dyp
 • Kompakt jord bør tilføres noe sand, torv eller aller helst kompost
 • Til krukker og pallekarmer: Kjøp næringsrik god jord i hagesenteret
 • Bruk jord med minst mulig ugras i
 • Våt jord er ofte kald 

Jorddekking
Etter at frøene har spirt eller grønnsakplantene er satt i jorda kan du bruke jorddekking for å hindre ugress. Jorddekke kan være organisk avfall fra hagen: gressklipp og løv. Halm kan også benyttes.
I tillegg har jorddekking:
 • Gjødselvirkning
 • Mindre fordamping
 • Stimulering av organismene i jorden
 • Hemming av frøugras
 • Isolering av jorden
Grønngjødsel

Grønngjødsel er plantemateriale som i seg selv gir næring til jorda.
 • Disse vekstene kan du så på deler av kjøkkenhagen, og de kan spas ned til høsten
 • Eksempler på grønngjødselplanter er erteplanter, honningurt og blodkløver.
Våronn i kjøkkenhagen
 • En av de første oppgavene i kjøkkenhagen om våren er å løsne på jorden. Løsne, ikke vende, er prinsippet. Det vi ønsker med løsningen er å få luft inn i jorden uten å ødelegge lagdelingen. 
 • Spavender vi jorden, vil det øverste jordlaget som trenger mest oksygen, havne nederst der det ikke er så mye luft, og det kan bli problemer med omdanningen av lauv, grastorv og planterester som før lå øverst.
 • Mikroorganismer i øverste jordlaget trenger oksygen for drive nedbryting.

På Vea holder vi kurs i hvordan du skal lage kjøkkenhage 28.mars 2017. Se her: Kjøkkenhagen i fokus

  
Kjøkkenhagen på Hovelsrud er til både pryd og nytte!

Tekst: Per Spangen

Foto: Ingeborg Sørheim/Dorte Finstad/Per Spangen

Oppdatert 13.03.2017