English

Utvikling av nye studietilbud på Vea

På Vea – Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører jobber vi stadig med utvikling av eksisterende fagskoletilbud, men også av nye tilbud.

Vea er fagområdegodkjent av NOKUT innenfor grønne design- og miljøfag og er den eneste fagskolen i Norge med fagområdegodkjenning. Dette betyr at vi kan tilby studier til en mye bredere målgruppe enn bare gartnere og blomsterdekoratører.

For å kunne ta en fagskoleutdanning på Vea må du ha videregående utdanning innenfor naturbruk eller design- og håndverk.

Ledelse i håndverksfag

Et av de nye fagskoletilbudene våre er Ledelse i håndverksfag. Dette er en utdanning som har en bredt sammensatt målgruppe. Dersom du er utdannet innenfor de estetiske fagene og ønsker deg en praktisk lederutdanning og gjerne et mesterbrev, kan dette være noe for deg.

Les mer her http://www.vea-fs.no/no/studietilbud/fagskole/ledelse-i-handverksfag/

Nye studietilbud innenfor det grøntfaglige

Vi jobber også med utvikling av nye studietilbud innenfor det grøntfaglige og jobber nå med utvikling av tre nye fagskoleutdanninger.

Driftsledelse gartner og grønt

Dette er et nytt studietilbud for gartnere som Vea har utviklet i nært samarbeid med fagmiljøet i Vestfold og Gjennestad videregående skole. Vi har et mål om å kunne tilby utdanningen fra august 2014.

Her får du spesialkompetanse innen grøntnæringen i tillegg til at du får kunnskap om å lede små og/eller mellomstore bedrifter. Dersom det innføres fagbrev i gartneryrket, kan man etter endt studium og to års praksis søke mesterbrevnemda om mesterbrev.

Studiet gir deg blant annet kompetanse i følgende:

-  å etablere, lede og drive egne eller andres prosjekter, avdelinger eller virksomheter knyttet opp mot produksjon innen gartnernæringen

-  å etablere, lede og drive egen eller andres prosjekter, avdelinger eller virksomhet knyttet opp mot omsetning og annen servicevirksomhet innen gartnernæringen.

På bildet ser du prosjektgruppa som jobber med den nye fagskoleutdanningen Grønttekniker. Gruppa er satt sammen av personer fra Norsk landbruksrådgivning, Gjennestad gartnerskole, Vea – Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører, Vestfold fylkeskommune, Fylkesmannen i Vestfold, Grønn næringskompetanse og Vestfold bondelag.

Drift og skjøtsel av grøntanlegg

Bransjene innen grøntanleggsektoren mener det er for lite kompetanse på det grøntfaglige, spesielt på skjøtselsiden. Vi ser at mange nyanlegg får for dårlig skjøtsel og mye er i forfall.

En spesialisering innenfor dette vil være en viktig bidragsyter for å styrke grøntanleggssektoren. Vi skal på nyåret i gang med et hovedprosjekt og har som mål å utvikle studieplan innen juni 2014. Innholdet i studiet vil omhandle drift og skjøtsel av både blå(vann) og grønne løsninger.

Studiet passer for

- deg som har tatt naturbruk på videregående

- deg som jobber i et anleggsgartnerfirma og som ønsker en spesialisering i å skjøtte «grønne» anlegg

- deg som er ansatt i parkavdelingen i en kommune

Grønn foredling

Dette er et studietilbud som passer for deg som ønsker å etablere egen bedrift innen foredling av plantemateriale. Dersom du planlegger nyetablering eller om du allerede er en etablert produsent, men ønsker å skille ut en del av produksjonen til småskalaproduksjon/foredling, kan dette være et studietilbud som er nyttig for deg. Vea samarbeider med lokale produsenter og foredlere og disse bekrefter at dette er en næring i vekst. Markedet etterspør kortreiste og lokale produkter og etablerte produsenter opplever å ikke klare å levere nok.

Dersom du ønsker å høre mer om disse tilbudene, ta gjerne kontakt med fagskolen for informasjon eller følg med på vår hjemmeside.

Tekst: Hildegunn Aas, utviklingsleder ved Vea–Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører.

Foto: Håkon Nettum og Kristian Kjølhamar

Oppdatert 30.09.2015