English

LOG er samarbeidspartner med Vea

For Vea er det viktig å ha gode samarbeidspartnere innen de bransjene vi utdanner fagfolk.

LOG AS er levarandør av innsatsvarer til yrkesgrupper som arbeider innen sektorene gartneri/hagebruk og park/anlegg i Norge. Med LOG sin erfaring og deres bransjenettverk er LOG en god og viktig samarbeidspartner for Vea.

Samarbeidet går ut på at Vea stiller lokaler og uteområder til rådighet for LOG i forbindelse med fag- og kundesamlinger. Vea er utstillingsplass/markedsføringsplass for enkelte av LOG sine produkter og disse kan man kan se på skolens område. Aktuelle produkter kan være levende materiale som planter og frø, ulike benker, blomstertårn, fontener, lyslamper ved opphøyde bed og blomsterkasser.

LOG bidrar med aktuelle foredragsholdere til undervisning på Vea og kan også bistå med faglig rådgivning for både studenter og ansatte.

  

Redskaper som leveres av LOG. Her er en av LOG sine representanter i prat med kunder fra Hamar kommune.

To av krukkene som leveres av LOG står utstilt på Vea. 

LOG viser frem sommerblomster for noen av sine kunder.

Arild Sørlie er Vea sin kontaktperson i LOG. Han er produktsjef og Teamleder Park/anlegg.

Les mer om LOG her: http://log.no/

Tekst og foto: Dorte Finstad

Oppdatert 02.10.2015