English

Samarbeidspartnere

For å kunne tilby våre studenter best mulig yrkesrettet og relevant utdanning, er det viktig at Vea har gode samarbeidspartnere innen de ulike bransjene vi utdanner fagfolk til. Under finner du informasjon om noen av våre samarbeidspartnere innenfor gartnerfag.

NAML 
Norske anleggsgartnere – miljø og landskapsentreprenører er en landsomfattende medlemsstyrt organisasjon for næringsdrivende innen den grønne sektor.

SOA
Senter for opplæring i anleggsgartnerfaget jobber med å samordne opplæringen av lærlinger i offentlig og privat virksomhet, i tillegg til å kvalitetssikre opplæringen ute i lærebedriftene.

NMBU
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet har studier og forskning som møter de store globale spørsmålene om miljø, bærekraftig utvikling, bedre folke- og dyrehelse, klimautfordringer, fornybare energikilder, matproduksjon og areal- og ressursforvaltning.

Lipro


Mjøsmuseet
Mjøsmuseet er et regionalt, konsolidert museum med museumssamlinger på vestsida av Mjøsa, på Gjøvik, Toten og Minnesund.

Gjennestad
Gjennestad videregående skole er en privat videregående skole som ligger i tettstedet Stokke i Sandefjord kommune i Vestfold fylke.

Begoniaprosjektet
Utprøving av nye hengebegoniasorter i samarbeid med Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) , Grønn næringskompetanse, Plantmania www.plantmania.no , Ingvoldstad gartneri og Hoels gartneri  www.hoelsgartneri.no

Fagus
Faglig utviklingssenter for grøntanleggssektoren
Fagsenter som kan ivareta nettverksbygging, innhenting og formidling av erfaringer, gode eksempler og forskning, informasjon, rådgivning, utvikling og utprøving innenfor grøntanleggsektoren i Norge
www.fagus.no

Gartnerforbundet
www.gartnerforbundet.no
www.bligartner.no

LOG
LOG AS er en grossist som selger kvalitetsvarer til gartnere, hagesentre/kjeder, samt park- og anleggsbransjen.
www.log.no

Hagehistorisk marked
Vea er samarbeidspartner når det arrangeres Hagehistorisk marked på Sveinhaug gard i Ringsaker. 
http://www.sveinhauggard.no/ 

 


 

Oppdatert 13.06.2017