English

Vea-ambassadør Jorunn Dahlback

Veas ambassadørpris deles ut hvert år og den gis til en person som viser faglig engasjement og gir Vea positiv omtale.

Vea ambassadørpris for 2016 er gitt til Jorunn Dahlback (Førstelektor HIOA, styreleder BLOK)

Årets Vea ambassadør er en svært engasjert fagperson. Hun er blomsterdekoratør, blomsterdekoratørmester, tidligere pedagog i blomsterdekoratørfaget og førstelektor. Hun snakker positivt om Vea og jobber hardt for å åpne dører for Vea i ulike sammenhenger.

Hun er en av dem i blomsterbransjen som tydeligst formidler viktigheten av kompetanse og slår et slag for utvikling og utdanning i faget. Med dette er hun ikke bare en god ambassadør for Vea, men for hele blomsterdekoratørfaget. 

Jorunn Dahlback utmerker seg på en positiv måte ved å gjennomføre og delta på faglige arrangementer og går i bresjen der det trengs. Hun formidler også kunnskap om blomsterdekoratørfaget i politiske sammenhenger, noe som er viktig for å få til utvikling. Hun er også svært engasjert i det internasjonale arbeidet og har vært en viktig samarbeidspartner for Vea i FLORNET. 

Årets Vea ambassadør omtaler Vea som en unik læringsarena i samspill med tidligere ansatte og lærlinger på BLOK, og også for kolleger og studenter på HIOA. 

Oppdatert 27.10.2017