English

Vea-ambassadør Tor Jørgen Askim

Veas ambassadørpris deles ut hvert år og den gis til en person som viser faglig engasjement og gir Vea positiv omtale.

Det var tre personer som ble utnevnt til Vea-ambassadører i 2013, og prisen gikk til Tor Jørgen Askim, Stein Are Hansen og Nils Normann Iversen.

Tor Jørgen Askim (Norske anleggsgartnere miljø og lanskapsentreprenører- NAML)

  • har bidratt til at Vea har fått mye og positiv omtale i Anleggsgartnerbransjen
  • legger til rette for at Vea kan dele informasjon om sine studietilbud gjennom NAML og deres kurs og konferanser
  • er særdeles opptatt av at faget skal holde et høyt nivå og ser viktigheten av at Vea utdanner anleggsgartnerteknikere for å opprettholde standarden i yrket
  • har vært en sterk støttespiller i forhold til at AGTs renomme skulle forbedres
  • jobber for at anleggsgartnerbransjen skal knytte til seg Fagteknikere Park- og hagedrift for å kunne gi kundene et bedre tilbud 
  • bidro til å utvikle Anlegggsartnerteknikerstudiet, og har vært sterkt involvert i studieplanarbeidet og revisjon av studiet
  • tilbyr gratis tilgang, opplæring og bruk av programmet «Bedre bedrift» både til studenter og lærere.

Oppdatert 27.10.2017