English
Høst på Vea
 • Selma Frivoll
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Selma Frivoll
 • Selma Frivoll
 • Selma Frivoll
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad

Fagskoleutdanning

Fagskoleutdanning gir deg praktisk og yrkesrettet kompetanse.

Hva er en fagskole?
En fagskole tilbyr korte og yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring. Undervisningen på Vea foregår i klasser, der studentene får en tett dialog med lærer eller foreleser. De som underviser på fagskolen har solid bransjeerfaring fra det fagfeltet de underviser i, noe som er med på å forsterke nærheten til arbeidslivet.

Studentene lærer seg å kombinere teori med praksis gjennom å arbeide med virkelighetsnære oppgaver som er relevante for den jobben de skal gå ut i.

Hvem passer det for?
Fagskoleutdanning på Vea passer for alle som har fagutdanning eller relevant praksis innen Naturbruksfag eller Design- og håndverksfag. Ønsker du å lære om ledelse og videreutvikle deg innenfor ditt eget fagområde, så er fagskoleutdanning noe for deg. 

I jobb etter fagskoleutdanning
En undersøkelse fra 2012 viser at to av tre uteksaminerte fagskolestudenter er i jobb etter fullført utdanning. Fagskolekandidaters relativt høye andel yrkesaktive, og den lave andelen arbeidsledige, viser at den yrkesrettede profilen i fagskoleutdanningene gir gode muligheter på arbeidsmarkedet. Mange av de som tar fagskoleutdanning på Vea har en arbeidsgiver som venter på at de skal bli ferdige med utdanningen på Vea. Andre velger å starte egen bedrift etter fullført fagskoleutdanning.

Godkjent og kvalitetssikret av NOKUT
Alle fagskoleutdanninger i Norge er godkjent av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). NOKUT fører tilsyn med norsk fagskoleutdanning, og alle fagskoletilbud må tilfredsstille nasjonale kvalitetsstandarder. Alle utdanninger som er godkjent av NOKUT gir også rett til lån og stipend fra Lånekassen. Norges grønne fagskole – Vea er en av to fagskoler i Norge som er fagområdegodkjent av NOKUT. Det betyr at vi har fått tillitt og myndighet til å etablere og endre studietilbud uten å søke om godkjenning hos NOKUT.

Maren Tveit Stokka har valgt å starte for seg selv etter at hun har fullført fagskoleutdanning på Vea. Du kan lese intervju med Maren her: Studentintervju med Maren Tveit Stokka

Maria Breivik var anleggsgartner før hun tok fagskoleutdanningen Anleggsgartnertekniker på Vea. "Nå har jeg akkurat den jobben jeg ønsket meg", sier Maria. Hun jobber fortsatt i et anleggsgartnerfirma, men er nå den som prosjekterer og regner anbud på nye oppdrag for firmaet hun jobber i. Du kan lese intervju med Maria her: Studentintervju med Maria Breivik

Tekst og foto: Dorte Finstad

Kilde: http://www.vox.no/no/nasjonalt-fagskolerad/

Oppdatert 09.02.2017