English
Høst på Vea
 • Selma Frivoll
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Selma Frivoll
 • Selma Frivoll
 • Selma Frivoll
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad

Norges grønne fagskole – Vea

Det blir vårt navn fra 1.januar 2017!

For Vea er navneendringen et strategisk valg som skal bidra til å posisjonere skolen for framtida. Med relativt stort fokus på fagskoleutdanning og kommende Stortingsmelding om fagskolen, er det viktig for Vea å ta en posisjon som åpner opp for videre utvikling. 

Fra. 1.januar 2017 heter skolen: Norges grønne fagskole – Vea

Navn for fremtiden
Navnevalget er ment å befeste skolens stilling som den eneste fagskolen i Norge med hovedfokus på grønne studietilbud. Navnet åpner for å gjøre strategiske valg med tanke på videre utvikling av Norges grønne fagskole – Vea. Vi mener også at det nye navnet vil skape større forventninger og bidra til enda flere og interessante samhandlinger med bransjer, fagmiljøer og institusjoner innenfor privat og offentlig grønn sektor. Vi håper også at navnet vil bidra til at flere potensielle studenter blir oppmerksomme på studietilbudene ved Norges grønne fagskole – Vea, og at det bidrar til økt rekruttering i framtida.

Grafisk profil
I forbindelse med navneendringen har vi også utviklet en ny grafisk profil for Vea. Vi har vært veldig godt fornøyd med den logoen Arild Kristiansen designet for oss i 2007, og vi ønsket å videreføre den ved navnendringen. Det er Nina Knutsen som har designet den nye logoen for Norges grønne fagskole – Vea.

Oppdatert 27.02.2017