English
Høst på Vea
 • Selma Frivoll
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Selma Frivoll
 • Selma Frivoll
 • Selma Frivoll
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad

Om Norges grønne fagskole – Vea

Norges grønne fagskole – Vea er en fagskole  som ligger i Ringsaker kommune. 

Norges grønne fagskole – Vea er en fagskole  som ligger i Ringsaker kommune. 

Skolen, som ligger ved Mjøsa, har en historie som strekker seg tilbake til 1923, da det ble opprettet en hagebruksskole for kvinner på gården Vea. I lokaltraktene kalles skolen bare for Vea, og skolen er kjent både innenfor og utenfor rikets grenser. Navnet antas å komme fra det gammelnorske «Ve», som betyr «helligdom». Dette knyttes til at skolen ligger 100 meter nord for Smestadsletta i Moelv, hvor Tolvsteinsringen befinner seg. Denne steinringen er en av Ringsakers mest kjente fornminner. 

Eierskap og organisasjon
Vea er statlig eid og finansiert, direkte underlagt Kunnskapsdepartementet. Vea fikk status som fagskole i 2007. Vea har et eget fagskolestyre bestående av eksterne representanter, ansatterepresentanter og studentrepresentanter.

Fagområdegodkjent
Vea er den første fagskolen som har fått fagområdegodkjenning av NOKUT, og har fra april 2012 vært godkjent tilbyder av utdanninger innen «Grønne design- og miljøfag»

Utdanningstilbud
Vea tilbyr fagskolutdanning for gartnere, anleggsgartnere, blomsterdekoratører og mange andre håndverksfag. Vi har studenter som ønsker spesialkompetanse og utvikling innen sitt fagområde og derfor tilbyr vi fleksible utdanninger. Fagskoleutdanningene er fleksible ved at de tilbys nettbasert med samlinger. Utdanningstilbud for voksne på videregående nivå, tilbys både på heltid og deltid.

På videregående nivå tilbyr vi Vg2 Blomsterdekoratør, og for voksne elever tilbyr vi tilsvarende utdanning innen blomsterdekoratørfag og gartnerfag.

Våre fagskolestudier er:

Les mer om våre studietilbud her: Studietilbud ved Vea

Vea – skaper gledesspredere!

Vis mer
Vis mindre

Studiestart for 95. gang på Vea.

På Vea har det vært skole siden 1923 og hvert år siden da, har nye studenter og elever møtt forventningsfulle og spente til studiestart.

Les mer

Ny lov om høyere yrkesfaglig utdanning er vedtatt

Fra 1.juli 2018 er den nye loven om høyere yrkesfaglig utdanning gjeldende. Dette er veldig positivt for alle som velger fagskoleutdanning, sier Stein Aarskog, rektor ved Norges grønne fagskole – Vea.

Les mer

Norges grønne fagskole – Vea

Det blir vårt navn fra 1.januar 2017!

Les mer

Reisebeskrivelse til Vea

Vea ligger i Moelv, Ringsaker kommune.

Les mer

Fagskoleutdanning

Fagskoleutdanning gir deg praktisk og yrkesrettet kompetanse.

Les mer

Uteområdet og veksthuset som læringsarena

Vea ligger fritt og fint til med utsikt over Mjøsa og områdene rundt. Skolen disponerer et areal på 150 daa, og hele dette området kan benyttes som læringsarena for alle elever og studenter på Vea.

Les mer

Nasjonalt utvalg for grønn fagskoleutdanning

Den 12.januar 2015 ble Nasjonalt utvalg for grønn fagskoleutdanning (NUGF) dannet.

Les mer

Vea jobber med utvikling av et nytt studietilbud på fagskolen: Skjøtsel og drift av uteområder.

Sammen med representanter fra anleggsgartnerbransjen har Vea jobbet med utvikling av et nytt studietilbud innen skjøtsel og drift av uteområder. Hovedfokuset vil være på det grønt-faglige.

Les mer

Vea er fagområdegodkjent

Det ble en historisk dag for Vea – Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører da vi den 24. april 2012 fikk beskjed fra NOKUT om at søknaden om fagområdegodkjenning er innvilget.

Les mer

Ansatt på Vea fikk medaljen for lang og tro tjeneste

Selma Frivoll er tildelt Medaljen for lang og tro tjeneste for sitt engasjement og innsats for Vea – Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører.

Les mer