English

Nyttig informasjon samlet i ei bok

Mer enn 100 nordiske plantearter er giftige! Dette er en grunnbok som gjennom tekst og tagninger hjelper deg å identifisere de giftige plantene.

Foto: Turid Espelund Haugen

Oppdatert 12.10.2015