English

Veas nye bibliotek

Endelig skal Vea få sitt etterlengtede nye bibliotek, - "en oase der læringslyst og kreativitet skal stimuleres"!

Dette ble klart 20. juni 2008 etter at Stortinget fattet det endelige vedtaket. Per i dag har Vea et godt bibliotek, med et bredt spekter av litteratur til faglig inspirasjon, men med svært sparsommelig plass med dertil få muligheter. Det nye biblioteket vil være tilrettelagt for å kunne gi varierte undervisnings- og læringsmetoder og åpne for større utnyttelsesgrad og fleksibilitet. Det vil også gi et enda bedre arbeidsmiljø for både for ansatte og studenter og kunne dekke de krav en fagskole krever til lokaler og teknologi. Det nye biblioteket blir en svært viktig læringsarena og er utformet i overensstemmelse med skolens mål og visjoner for innholdet i undervisning og pedagogisk plattform.

Veas mål er at det nye biblioteket blir en oase der læringslyst og kreativitet skal stimuleres. Ved å inspirere til læring og både faglig og sosialt fellesskap vil biblioteket bidra til en læringsmiljø med høy kvalitet. Gode lokaler gir støtte til bedre måloppnåelse!

Det nye biblioteket skal bygges i forlengelsen av det eksisterende administrasjonsbygget, ned mot innkjøringen (se bilde under).

Tomta til det nye biblioteket

To vakre bjørketrær må bøte med livet for å få plass til tilbygget, men de kan lett ofres til et så godt formål.

Det er veldig gledelig at Vea etter en lang prosess, med flere søknadsrunder til KD om ekstrabevilgninger og ikke minst gjennom sterkt engasjement, pågangsmot og involvering av mange nøkkelpersoner, endelig ser resultatet av innsatsen. Både styret, ansatte og studenter ved Vea har vist beundringsverdig vilje og evne til fremdrift!

Gratulerer til alle på Vea!

Link til pressemelding

Oppdatert 30.09.2015