English

Internasjonalt

Norges grønne fagskole – Vea har stor internasjonal kontaktflate og mange internasjonale aktiviteter. 

Norges grønne fagskole – Vea har stor internasjonal kontaktflate og mange internasjonale aktiviteter. 

I mindre fag som gartner- og blomsterdekoratørfag er det viktig med nye impulser og gode nettverk både i Norge og utlandet. Det legges store ressurser i internasjonalt arbeid. Vea er en del av Flornet www.flornet.eu som er et nettverk for europeiske skoler og andre aktører innenfor gartner- og blomsterdekoratørfag. Som elev eller student ved Vea kan du benytte dette nettverket til egen faglig utvikling. Utvekslingsprogrammet støttes av Erasmus+ (mobilitet). Andre arrangementer gir interessante internasjonale opplevelser og nyttig erfaringsgrunnlag.

Vis mer
Vis mindre

Students exchange with Erasmus+

For four weeks we have hosted two students from one of our partner schools in the Netherlands.

Les mer

Julies utveksling til Finland

Som VG2 elev på Vea fekk eg vete at eg kunne søke om Eramus + stipend som ga meg mogelegheita å reise til Finland.

Les mer

Studietur til Tyskland

Faglærer i kunsthistorie og bibliotekaren på Vea har vært på studietur med stipend gjennom Erasmus+ og besøkt vår partnerskole Staatliche Fachschule für Blumenkunst Weihenstephan i Freising.

Les mer

Students mobility

Three pupils from Secondary Vocational School Pruské, Slovakia, spent three weeks at Vea, in Norway, in the frame of Exchange Mobility Erasmus+.

Les mer

Faglærere på utveksling til Erhvervsakademi Aarhus

Faglærerne Liselott Lindfors og Magnus Nyheim fikk stipend gjennom Erasmus+ for å besøke Erhvervsakademi Aarhus i April 2017. Målet var å finne ut om dette kan være en fremtidig samarbeidspartner for Vea. 

Les mer

Praksis i Nederland hos Coen Jansen

Vi er to elever som går gartnerutdanning for voksne på Norges grønne fagskole – Vea. Vi fikk stipend gjennom Erasmus+ for å kunne ha praksis i utlandet. Det var ikke tvil for oss hvor turen skulle gå; valget ble Veas partnerskole Groene Welle i Zwolle, Nederland.

Les mer

Blomsterdekoratør-elever på praksisopphold i Italia

Anniken og Andrea har vært på utveksling hos Ivan Bergh floral school og Ivana flower design, med stipend fra Erasmus+ Her kan du lese om deres opplevelser fra turen til Italia.

Les mer

Fagskoleutdanning åpnet for en internasjonal blomsterverden.

For Vea er internasjonalt samarbeid et viktig mål som gir våre studenter mange muligheter. Marianne Leren tok blomsterdekoratørutdanning og senere fagskoleutdanningene Botanisk Design og Eksperimentell formgivning med plantemateriale på Vea. Vi har snakket med Marianne om hva det har betydd for henne.

Les mer

Min utveksling hos Staatlice Fachshule für Blumenkunst Weihenstephan i Tyskland

Med stipendmidler gjennom Erasmus+ reiste jeg til Vea`s partnerskole i Tyskland. 

Les mer

Studietur til Østerrike

Med stipend fra Erasmus+ har to ansatte fra Norges grønne fagskole – Vea vært i Østerrike, på jakt etter praksisplasser til «Historiske grøntanlegg»

Les mer

På besøk hos Vea sin partnerskole i Barcelona

Jeg har vært på besøk hos vår partnerskole Escola d'Art Floral i Barcelona, med støtte fra Erasmus +

Les mer

Gartnere på praksisopphold i Langenlois

Ida Andersson og Joanna Sverdrup er begge elever ved gartnerutdanningen på Vea. De har fått stipend gjennom Erasmus+ for å ha praksis hos vår partnerskole i Østerrike.Her kan du se noe av det de fikk ut av oppholdet.

Les mer

Flornet EEIG

Vea er en del av det internasjonale nettverket Flornet, som består av europeiske skoler innenfor grønne fagområder. Nettverket er formalisert som et EEIG, som står for European Economic Interesting Grouping. 

Les mer

Utveksling til Zwolle i Nederland med stipend fra Erasmus+

Maren Wærstad Norum tar gartnerutdanning på Vea. Hun har hatt praksis hos vår partnerskole Groene Welle i Nederland.

Les mer

Norges grønne fagskole – Vea har internasjonalt samarbeid

Et av Veas overordnede mål er å ha faglig utviklende samarbeid med nasjonale og internasjonale miljøer.

Les mer