English

Faglærere på utveksling til Erhvervsakademi Aarhus

Faglærerne Liselott Lindfors og Magnus Nyheim fikk stipend gjennom Erasmus+ for å besøke Erhvervsakademi Aarhus i April 2017. Målet var å finne ut om dette kan være en fremtidig samarbeidspartner for Vea. 

I park og anlegg nr:07-2016 sto det en artikkel om et nytt studium som het «Landskab og Anlæg» på Erhvervsakademi Aarhus i Danmark. Dette virket som et studium som lignet våre fagskoleutdanninger på Vea, og faglærerne Liselott Lindfors og Magnus Nyheim besøkte dem i April 2017. 

Aarhus

Etter en times kjøretur fra Billund flyplass, kommer man enkelt til Aarhus som ligger på østsiden av Midtjylland. Aarhus er Danmarks nest største by med over 260 000 innbyggere. Aarhus er kulturhovedstaden i Europa 2017, og hele byen bar preg av dette på mange ulike måter. Det var alt fra nedfelte betongheller i gang og veibaner, til store satsninger i ulike muligheter for å ta i bruk byrommet på. Aarhus fremstår som et flott reisemål både faglig og kulturelt med alt fra botanisk hage til kulturarrangementer og utstillinger.

Erhvervsakademi Aarhus

Erhvervsakademi Aarhus har over 8500 studenter og over 300 ansatte og er med dette ett av de største akademiene i Danmark. Vi skulle besøke en ganske liten avdeling som var mer på størrelse med Vea. 

Vi fulgte studenter og lærere fra «Landskab og Anlæg» på «Jordbrugsteknologuddannelsen» i to dager. Der fikk vi være med på en temadag i Aarhus by med grønne tak i fokus, og vi fikk være med i to ulike klasseromsundervisninger på skolen innen formgivning og anleggsentrepriser. Vi fikk god tid til å snakke med både studenter og lærere på skolen i løpet av disse to dagene og fant mange likheter til både Vea og anleggsgartner og gartnerbransjen i Norge.

Urban moss

Under temadagen var vi innom hos Arkitekt Carsten Lützen fra Aarhus kommune, som belyste mulighetene for å stille krav til grønne tak i areal og kommuneplaner. Han snakket også om hvordan kommunen ivaretok ulike interesser i sitt planverk. Utenfor kommunehuset var det et forskningsprosjekt som heter «urban moss»  med fokus på å rense luften i byer med såkalte grønne lommer.

Dome of Visions

I Aarhus har de også noe som heter Dome of Visions, dette er et utrolig spennende prosjekt man kan lese mer om på denne nettsiden: http://domeofvisions.dk/. Rundt denne domen har man latt befolkningen i Aarhus delta i å etablere et grøntområde basert på dugnad og frivillig arbeid, og det var spennende å høre om interessen og eierforholdet innbyggerne fikk til dette området.

Lighthouse

Vi fortsatte til et byggeprosjekt som heter Lighthouse, der det er anlagt grønne tak og parkområdet blant annet oppå en parkeringskjeller. Her ble studentene informert av Jesper Staal, som jobber for anleggsgartnerfirmaet Buus Anlægsgartnere AS. Han viste frem ulike produkter og løsninger de hadde benyttet under etableringen av de grønne områdene, og belyste ulike utfordringer og muligheter ved grønne tak. Lighthouse er et boligprosjekt der man benytter utearealer til å dyrke grønsaker og urter som beboerne bruker til felles matlaging med utekjøkken og sosialt samvær.

Dagen ble avsluttet med en befaring på et sedumtak fra 2005, der fokuset var å se på etableringen og utfordringer i anlegget. Selv om det er noe annet klima i Danmark var det lett å trekke paralleller til Norge og norsk klima. LOD er jo noe vi jobber mye med på Vea med et eget studium og stort satsningsområde fremover.

  

 

Undervisning på akademiet

Dagen vi fulgte undervisningen på akademiet fikk vi delta i tegning med perspektivtegning og aksonometri. Det var veldig lærerikt å se hvordan de jobbet seg igjennom motivet som var noe så originalt som en kjøttmeis og fant ulike geometriske figurer og jobbet seg igjennom oppgaven og videreførte dette til hovedoppgaven som besto i å tegne opp en modell av et hus.

Under teoriundervisningen fikk vi virkelig bekreftet at man har mye av de samme systemer og godkjenninger i Danmark som vi har her i Norge. Det var veldig fint å få et sammenligningsgrunnlag og avdekke nivået i forhold til fagskolenivået i Norge. Det bør absolutt være mulig å se på mulighetene for samarbeid i fremtiden for flere av våre fagskolestudier.

Vår kontaktperson i Aarhus var Henrik Mehlsen Sørensen. Vi skylder han en stor takk for at oppholdet vårt ble så vellykket. Vi fikk mange gode faglige samtaler både om utdanning og fag, og det var mange gode ideer og tanker fra begge land om hvilke muligheter for samarbeid vi kan jobbe videre med i fremtiden.

Tekst og foto: Liselott Lindfors og Magnus Nyheim.

 

Oppdatert 02.10.2017