English

Francavilla 2008

Veas deltakelse på blomsterdekoratør-konkurransen i Francavilla, Italia, ble en suksess.

Med høy reisefeber drog hele 19 elever og 3 lærere til Francavilla for å delta på dette årlige blomster-arrangementet. Sammen skulle de representere Vea på ulike måter, - to lærere ved å delta på konkurransen og resten ved å dekorere konkurransearenaen. Selv om det ikke ble seier denne gang, hadde de gode opplevelser, både faglig og personlig.

En av Veas partnere i Flornet er årlig arrangør for denne konkurransen og inviterte Vea til å delta. Internasjonale opplevelser er en del av det å være elev og student på Vea, - en flott mulighet til å oppleve faget på en ny måte. 


Tilbake