English

Internasjonal workshop inspirert av norsk kulturarv

Blomsterdekorering og visualisering var temaet for den internasjonale workshopen på Vea i oktober. Inspirert av norsk middelalder lagde deltakerne mange flotte arbeider.

Detalj fra søyle, inspirert av dragestil
 De ferdige produktene varierte stort, både i uttrykk og størrelse. Deltakerne hadde samme utgangspunkt inspirasjonsmessig, men ikke kulturmessig.

Her et arbeid med inspirasjon fra dragestilen. 
Dobble søyler, ulike uttrykk
 Etter en inspirasjonsdag på Domkirkeodden på Hamar, med en stemningsfull opplevelse i vernebygget over Hamardomen og en kulinarisk opplevelse på Barfrøstua rundt den åpne ilden, skulle de visualisere inntrykkene gjennom en botanisk installasjon.


Her to søyler, laget i pil og kornell og halm og bjørk.
Detalj fra portal inspirert av Urnes Stavkirke
 Italienere, finner, tyskere, slovenere og nordmenn hadde tydelig ulik måte å bearbeide inntrykkene til eget uttrykk på. Dette ga et stort spenn i de ferdige produktene, til stor glede for alle deltakere på og tilskuere til workshopen.


Bildet viser detaljer fra et portal med inspirasjon fra Urnes stavkirke.
Visuell musikk med skyggevirkning
 Under besøket i Hamardomen, ble mange inspirert av guidens vakre sang. Her er denne atmosfæren i Hamardomen visualisert, - hvor musikken stiger og stiger, - og fyller rommet. 
Detalj fra furukrone
 Her en detalj fra en brudekrone i furu og bjørkenever. Nøyaktighet og godt håndverk preger arbeidet.
Halssmykke av furubark
 Furu kan brukes på mange måter. Her er det barken som er sortert i størrelse og spiddet på tråd. 
Teppe av never, elefantfot og bjørneragg
 Her veves et teppe av bjørkenever, elefantfot og bjørneragg, - en fin variasjon i både farge og tekstur.Tilbake