English

Internasjonal workshop på Vea

15. - 25. oktober arrangerte vi en internasjonal workshop i blomsterdekorering og visualisering, - en del av Flornets internasjonale utdanning for blomsterdekoratører.

I alt 11 deltakere fra 5 land inntok Vea for å smake på begrepet visualisering og reflektere over hva som ligger i det å visualisere for en blomsterdekoratør. Dette er en del av en 9 modulers utdanning utarbeidet av det internasjonale nettverket Flornet. Som hovedsenter i dette nettverket har Vea en sentral posisjon, hvor vi blant annet arrangerer to av disse modulene. Neste modul: Blomsterdekorering og didaktikk vil foregå i perioden fra 7. januar - 25. mai, hvor workshopen (den praktiske delen av modulen) gjennomføres på Vea fra 17. til 29. februar 2008. Dette er en modul vi arrangerer sammen med BLOK (www.blok.no).

For mer informasjon om det internasjonale Vea: Internasjonalt

Bildet viser en drømmefanger, laget av erteblomster og transparente bilder fra Domkirkeodden på Hamar. Det visualiserer det nye mot det gamle i hvordan vernebygget over Hamardomen.Tilbake