English

IV Florist Festival International - Bugnara AQ - Romantica 2009

Vea har en partnerskole i Italia som heter EUROPEAN ATHENAEUM OF FLORAL ART. Denne skolen inviterer hvert år blomsterdekoratører fra hele Europa til å være med på å dekorere til festivalen Romantica i Bugnara.

Vår faglærer Siv Engen Heimdal har vært med på dekoreringen til denne festivalen flere ganger. Arrangøren har selv satt sammen bilder fra festivalen i 2009. Ved å klikke på linken under vil du kunne få ett innblikk i hva som skjer under denne festivalen.Bilder fra dekoreringen og festivalen i 2009

Oppdatert 30.09.2015