English

Project DONE er fullført

Vea har deltatt i et internasjonalt prosjekt som heter DONE - Development Of New E-learning tool in horticulture  

Dette har vært et samarbeidsprosjekt mellom Slovenia, Spania og Norge (Vea), der målet var å utvikle et pedagogisk nettbasert verktøy som er tilgjengelig for alle brukere innen den grønne sektoren. Både studenter og lærere fra Spania, Slovenia og Norge har bidratt med innholdet i katalogen.

Prosjektet

Prosjektet hadde en varighet på 2 år - 01.01.2014 til 31.12.2015, der ansatte fra partnerne i prosjektet har hatt møter i Spania, Slovenia og Norge for å jobbe med prosjektet.

Prosjektets tre hovedmålsettinger

1.Utvikle den digitale plattformen
2.Publisering av prosjektet i fagtidsskrifter eller internasjonale konferanser.
3.Kulturell utveksling. 

Innhold i katalogen

Prosjektdeltagerne har utviklet en digital katalog/plattform som presenterer 50 prydtrær til bruk i park- og hageanlegg (woody ornamental plants).Det er fokus på lignoser; løvfellende busker og trær og barvekster

Katalogen inneholder bilder og nøkkelinformasjon om plantene.

  • Slekt, art, kultivar 
  • Opprinnelse
  • Bruksområde, herdighet. 

All informasjon er på Spansk, Slovensk, Norsk og Engelsk

      

Katalogen kan benyttes av alle

Katalogen kan brukes som et verktøy for studenter eller hageentusiaster. En fremtidsdrøm er at denne katalogen skal være så enkel å bruke at fremtidige studenter vil fortsette å videreutvikle og utvide innholdet i katalogen.

Et gratis produkt med et mål om å øke bruken av IKT i utdanningene og inspirere til egen læring og fordypning. 

Katalogen finner du her: http://eplanting.eu

Oppdatert 03.02.2016