English

Utveksling til Mäntsälä i Finland

Med stipendmidler gjennom Erasmus+ gikk turen til vår partnerskole i Mäntsälä.

Om Mäntsälä

Vår partnerskole i Finland er på mange måter lik Vea. Skolen ligger i landlige omgivelser, det er et stort område (500 mål) med ulike undervisningsbygg, praksisområder, hybelhus og øvingsarenaer. De tilbyr gartnerutdanning og blomsterdekoratørutdanning på videregående nivå. I tillegg har de utdanning innen landbruk, landbruksmekanikk, anleggsgartner og smådyrpleie. Skolen har en staselig hovedbygning med en flott park utenfor. Om sommeren har de ca.100 sorter sommerblomster, 200 sorter med stauder og ca.250 ulike sorter busker og trær. Skolen er aktuell for utveksling både for blomsterdekoratørelever og gartnerelever.

Gartnerfag

Mäntsälä har flere typer utdanninger for gartnere, både innen produksjon og anlegg.


   

I dette bygget er det de som tar "Landscape gardening" som holder til. Utenfor er det et område med alle pensumplanter og de er merket med botaniske navn. Vi var på besøk i mars så det ser litt grått ut, men regner med at det frodig og flott på høsten når elevene begynner på skolen.

 

Inne har de sandkasse der de kan lære å legge stein og bygge murer.

 

Skolen har flere veksthus med ulike produksjoner. Her har elevene høstet påskeliljer, mens produksjon av sommerens blomster akkurat er kommet i gang. Før jul blir veksthusene ryddet og gjort om til julemarked med kafe, konsert, utstillinger og salg av produkter. I 2014 hadde de 22 000 besøkende på julemarkedet.

Blomsterdekoratør

Innen blomsterdekoratørfag har de utdanningstilbud på videregående nivå, for lærlinger og mesternivå.

 

Her er Aina sammen med faglærer Tiina i blomsterdekoratørenes avdeling på skolen. Her er det rom for varemottak, varebehandling og kjølerom.

 

Kjølerom og klasserom.

 

Elevene jobbet med et oppdrag for Helsinki Open. De skulle levere borddekorasjoner til festmiddagen som skulle være på kvelden.

Det var dekket på runde bord og dekorasjonene gjorde seg godt på bordene.

Hvordan komme frem til Mäntsälä

Skolen ligger i Mäntsälä, ca.7 mil nord for Helsinki. Vi tok toget fra Helsinki og ble hentet på stasjonen med privatbil. Det går lite busser mellom stasjonen og skolen, og det er for langt å gå. Om man skal være på skolen i flere dager, er det mulig å få hybelplass på skolen.

Tekst og foto: Dorte Finstad

Oppdatert 26.09.2016