English

Annengangs utlysning: Ledige undervisningsstillinger

Vea har ledige undervisningsstillinger innen anleggsfag.

Følgende faste undervisingsstillinger er ledig innenfor følgende fagområder:

 • Anleggsteknikk og konstruksjoner – 50 %
 • Kommunalteknikk – 4,5 %
 • Landmåling – 16 %
 • Maskiner, redskaper, utstyr – 20 %
 • Hageplanlegging – 30 %

Stillingene kan søkes samlet eller hver for seg.

Forventet kompetanse

 • Relevant utdannelse, yrkes- og/eller undervisningserfaring i ett eller flere av fagområdene
 • Beherske norsk muntlig og norsk skriftlig
 • Behersker engelsk muntlig

Ønsket kompetanse

 • Pedagogisk utdannelse

Andre kvalifikasjoner

 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne innen norsk og muntlig engelsk
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • En organisasjon med engasjerte ledere og medarbeidere
 • En stilling med godt internasjonalt samarbeid med skoler og bransjer
 • Mulighet for faglig utvikling
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder i Staten.

Det er prøvetid på 6 måneder.

Staten er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb i staten uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. 

Ytterligere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til avdelingsleder gartnerfag Anne Hagen Bakken (tlf  41 46 05 84) eller rektor Stein Aarskog (tlf 47 66 29 93).

Søknad med CV og attesterte kopier av vitnemål sendes til Vea – Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører v/Jonny Westergård, Turistveien 92, 2390 Moelv eller på e-post: jonny.westergard@vea-fs.no.

Kopier av vitnemål og attester returneres ikke.

Søknadsfrist 2.9.2012. 

Oppdatert 30.09.2015