English

Vil du være med å utvikle fagskolen videre?

Norges grønne fagskole – Vea har to ledige undervisningsstillinger.

Norges grønne fagskole – Vea er i utvikling og vekst både innenfor våre fagområder og internasjonale aktiviteter i samspill med bransjene. Vea er en markedstilpasset fagskole som utdanner dyktige, synlige og ettertraktede yrkesutøvere innen grønne yrkesfag. Vea er fagområdegodkjent av NOKUT, og er gjennom dette godkjent tilbyder innen fagområdet Grønne design- og miljøfag. 

Vi har ledige undervisningsstillinger i til sammen 70% på fagskoleutdanningene, og søker deg som har kompetanse innenfor følgende:

 • 35 % fordelt på vegetasjonslære, botanikk, vinterdendrologi, morfologi og plantelære. Vi søker deg som har god kjennskap til planter og vil bidra til å gi kunnskap om, og skape interesse for botanikk, planter og vegetasjonsbruk. Tiltredelse: Snarest.
 • 35 % i hageplanlegging. Vi søker deg som har erfaring med å planlegge hager og mindre grøntområder. Tiltredelse: 1.8.2019. Det er ønskelig med en opplæringsperiode før tiltredelse. Dette gjennomføres etter nærmere avtale.

Stillingsprosentene kan søkes samlet eller hver for seg.

           Vi søker deg som:

 • trives med å omgås andre mennesker og å lære bort kunnskap
 • har evne til å formidle fagene og relatere dem til det aktuelle yrkesfeltet
 • kan bruke digitale verktøy i undervisningen
 • behersker norsk og engelsk, muntlig og skriftlig
 • har pedagogisk erfaring

         Kvalifikasjoner for stillingen

 • Relevant høgere utdanning: Fagskole-/høgskole-/universitetsgrad, men minimum fagskolegrad.
 • Relevant faglig erfaring

      Ønskede egenskaper

 • Kan ta initiativ og ansvar og har god gjennomføringskraft
 • Har god samhandlingsevne, men også evne til å arbeide selvstendig
 • Er positiv til mange- og ulike arbeidsoppgaver og utfordringer
 • Er endringsvillig og fleksibel

Vea tilbyr:

 • en organisasjon med engasjerte kolleger
 • et godt internasjonalt samarbeid med skoler og bransjer
 • mulighet for faglig utvikling
 • god pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • lønn etter utdanning og avtale

Staten er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb i Staten uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. 

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder i Staten.

Ytterligere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til avdelingsleder gartnerfag, Anne Hagen Bakken, på tlf. 41 46 05 84.

Det er prøvetid på 6 måneder.

Søknad sendes

Søknad med CV sendes Norges grønne fagskole - Vea v/Jonny Westergård, Turistveien 92, 2390 Moelv, eller på e-post: jonny.westergard@vea-fs.no

Vitnemål og attester vil bli etterspurt ved et eventuelt intervju. 

Søknadsfrist 05.10.2018

Oppdatert 04.10.2018