English

Organisasjonen

Norges grønne fagskole – Vea er en statlig eid og finansiert fagskole, direkte underlagt Kunnskapsdepartementet. 

Norges grønne fagskole – Vea er en statlig eid og finansiert fagskole, direkte underlagt Kunnskapsdepartementet. 

Skolen fikk sin status som fagskole i 2007. Vea har et eget fagskolestyre bestående av eksterne representanter, ansatterepresentanter og studentrepresentanter.

Sentralt for organisasjonen Vea: 
(hentet fra Strategisk plan)

- Veas virksomhetsidé - virksomhetsgrunnlag

"Vea – en markedstilpasset fagskole som utdanner dyktige, synlige og ettertraktede yrkesutøvere innenfor fagområdet Grønne design og miljøfag"


- Visjon
"Vea skal bli Europas mest ettertraktede fagskole innen Grønne design og miljøfag"

- Slagord
"Vea skaper gledesspredere"

Vis mer
Vis mindre

Kvalitetsseminar på Vea 2015

Den 28. oktober gjennomførte fagskolen årets kvalitetsseminar.

Les mer

Fagskolestyret

Dette er fagskolestyret på Vea før studentrepresentantene var valgt inn.

Les mer

Kompetanseråd

I 2010 ble det dannet er kompetanseråd for Vea.

Les mer

Miljøprofil

Vea er en fagskole med grønne verdier som har gode prosedyrer og rutiner for å sikre høy miljøstandard. Vea er Miljøfyrtårn-sertifisert.

Les mer

Vea - en lærende organisasjon

Vea er en lærende organisasjon i stadig endring.

Les mer