English

Fagskolestyret

Dette er fagskolestyret på Vea før studentrepresentantene var valgt inn.

Fagskoelstyret er et besluttende organ og behandler saker som er nedfelt i styrereglementet. Styret består av ni representanter som utnevnes av Kunnskapsdepartementet. Fagskolestyret på Vea har følgende representasjon: Fem styrerepresentanter er eksterne, to er valgt av de ansatte og to er valgt av studentene.

Referater fra styremøter finner du her: Referater fra styremøter 2016

Tekst: Dorte Finstad

Foto: Anita Johansen 

Oppdatert 01.09.2016