English

Kompetanseråd

I 2010 ble det dannet er kompetanseråd for Vea.

Formålet med kompetanserådet er å legge til rette for et hensiktsmessig samarbeid mellom skole og bransjene, - der man sammen ser på de respektive bransjers nåværende og fremtidige behov for etter- og videreutdanninger, og derigjennom skaper et godt grunnlag for en fremtidig utvikling av fagskolens kurs- og studieportefølje som en del av fagområdet ved fagskolen.

Intensjonen er å skape et forum for både refleksjon, drøfting og anbefaling, noe som fordrer et godt samarbeidsklima, og et nært samarbeid med relevante aktører; - herunder representanter fra bransje og bransjeorganisasjoner, relevante institusjoner og -fagmiljøer.

Retningslinjer for kompetanseråd

Oppdatert 02.10.2015