English

Vea - en lærende organisasjon

Vea er en lærende organisasjon i stadig endring.

En lærende organisasjon kjennetegnes av en bevisst endring av organisasjonen, en kultur som verdsetter kontinuerlig læring og fokuserer på kreativitet og fremgang gjennom kollektive og individuelle handlinger (Senge 1994).

Vea har som målsetning å være en aktiv lærende organisasjon som innehar endringsvilje og endringskompetanse, og som evner, med kvalitet, å balansere mellom daglig drift og kontinuerlig utviklingsarbeid.

En lærende organisasjon kjennetegnes av en bevisst endring av organisasjonen, en kultur som verdsetter kontinuerlig læring og fokuserer på kreativitet og framgang gjennom kollektive og individuelle handlinger.

Den lærende organisasjon må kunne mestre de utfordringer organisasjonen står overfor gjennom fokus på fem disipliner;

  • Personlig dyktighet
  • Felles visjon
  • Mentale modeller
  • Deling av kunnskap
  • Helhetstekning

En lærende organisasjon har en felles visjon som er gjennomgripende. Den deler mentale modeller og rydder i disse, den inspirerer til samhandling og kunnskapsdeling, den har medarbeidere som trives og utvikles og den utvikler og deler årsak og virkningsdimensjoner for å skape helhetsforståelse i virksomheten.

  • Vea skal preges av faglig kunnskap og kvalitet i alle ledd.
  • Vea skal kjennetegnes ved et aktivt, inspirerende og engasjerende læringsmiljø, som er rettet mot bransje, næringsliv og det enkelte individs behov.
  • Veas kjernevirksomhet skal påvirkes gjennom de fire hovedsatsingsområdene gitt i Tildelingsbrev av Kunnskapsdepartementet.

 

Oppdatert 12.10.2015