English

Informasjon om Vea for pressen

Norges grønne fagskole –Vea er en fagskole som ligger i Ringsaker, Hedmark. 

Norges grønne fagskole –Vea er en fagskole som ligger i Ringsaker, Hedmark. 

Norges grønne fagskole – Vea tilbyr fagskoleutdanninger inne Grønne design- og miljøfag, og har pr.05.01.2018 17 ulike fagskoletilbud. I tillegg tilbyr fagskolen gartnerutdanning og blomsterdekortaørutdanning for voksne, samt Vg2 blomsterdekoratør på ordinært videregående nivå. 

Vea er kjent for å være en av de beste skolene innen sine fagfelt. Mange av de fremste og mest anerkjente blomsterdekoratørene i Norge er utdannet på Vea.

Våre fagskolestudier er:

Utdanning på videregående nivå:
På videregående nivå tilbyr vi VG2 Blomsterdekoratør, og for våre voksne studenter tilbyr vi tilsvarende utdanning innen blomsterdekoratørfag og gartnerfag.
Les mer om våre studietilbud her: http://www.vea-fs.no/no/studietilbud/

Vea er en statlig eid og finansiert fagskole, direkte underlagt Kunnskapsdepartementet.

  • Rektor: Stein Aarskog
  • Pressekontakt:Dorte Finstad
  • Antall ansatte: 34 ansatte fordelt på 29 årsverk
  • Antall studenter skoleåret 2018/19: 166

Fordeling av studenter på ulike nivåer:

  • Fagskole: 85
  • Videregående opplæring for voksne: 81
  • Vg 2 blomsterdekoratør: 0

 

Vis mer
Vis mindre

Ansatt på Vea fikk medaljen for lang og tro tjeneste

Selma Frivoll er tildelt Medaljen for lang og tro tjeneste for sitt engasjement og innsats for Vea – Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører.

Les mer

Medaljen for lang og tro tjeneste til Vea-ansatt

Ada Koller Hagness er tildelt Medaljen for lang og tro tjeneste for sitt engasjement og innsats for Vea – Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører.

Les mer

Ny godkjent fagskoleutdanning på Vea!

Fagskoleutdanningen "Driftsledelse gartner og grønt", er nå godkjent av fagskolestyret på Vea.

Les mer

Ny rektor tilsatt ved Vea

Vea – Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører har tilsatt Stein Aarskog som ny rektor.

Les mer

Vea er fagområdegodkjent

Det ble en historisk dag for Vea – Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører da vi den 24. april 2012 fikk beskjed fra NOKUT om at søknaden om fagområdegodkjenning er innvilget.

Les mer

Offisiell åpning av fagbiblioteket på Vea

17. august 2010 var det offisiell åpning av fagbiblioteket på Vea. Det ble en vakker, høytidelig og morsom åpning for både studenter, ansatte og de inviterte gjestene som deltok denne dagen. På bildet ser du Statssekretær Lisbeth Rugtvedt som holdt tale i forbindelse med åpningen.

Les mer