English

Ansatt på Vea fikk medaljen for lang og tro tjeneste

Selma Frivoll er tildelt Medaljen for lang og tro tjeneste for sitt engasjement og innsats for Vea – Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører.

Selma Frivoll

Selma begynte å jobbe på Vea som faglærer i blomsterdekoratørfaget i august 1985 og har jobbet i 100% stilling frem til august 2006. Hun har undervist både blomsterdekoratørelever og i gartnerelever gjennom de årene hun har jobbet på Vea. Siden 2006 og frem til i dag har Selma jobbet 50% som faglærer på Vea ved siden av å drive eget hagesenter i Trøndelag.

Medaljen for lang og tro tjeneste

Medaljen for lang og tro tjeneste er en utmerkelse med lange tradisjoner. Det er 126 år siden medaljen ble innstiftet for å hedre arbeidstakere som har vært ansatt i mer enn 30 år hos samme arbeidsgiver.

Statutter for tildeling

Det Kongelige Selskap for Norges Vel tildeler Medaljen for lang og tro tjeneste etter søknad fra arbeidsgiver. Hovedkravet for å bli tildelt Medaljen er minst 30 års samlet ansettelse hos samme arbeidsgiver. Stillingen må ha vært minst 50 prosent. Bedriften kan ha skiftet navn, fått nye eiere eller ha fusjonert.

Medaljen forside og bakside, samt medaljepakken med alle elementene (foto: Norges Vel)

 

Andre ansatte på Vea som har fått Medaljen.
Årstallet for tildelingen er i parantes

Ada Koller Hagness (2014)
Unni B. Engen (2009)
Gunvor E. Sundseth (2008)
Aud O. H.  Rønning (2006)
Anne Helstad (2002)
Svein Vanem (2001)
Svein Teige (2001)
Jenny Synnøve Rønningen (2001)
Harald Haugan (2000)

Det er flere av Vea sine tidligere ansatte som kunne ha fått Medaljen for lang og tro tjeneste, men det var ikke før enn i 1999 at Medaljen kunne tildeles ansatte i det offentlige.

Selma Frivoll sammen med varaordfører i Ringsaker kommune Geir Roger Borgedal som delte ut medaljen.

Tekst og foto: Dorte Finstad

Mer informasjon om Medaljen for lang og tro tjeneste finner du her: www.norgesvel.no/medaljen

Oppdatert 19.06.2016