English

Rektor på Vea slutter

Hildegard Johannessen har sagt opp sin stilling som rektor ved Vea – Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører for å bli rektor ved Storhamar videregående skole.

Johannessen har vært rektor på Vea i over 7 år. I denne perioden har hun hatt ansvar for et omfattende omstillingsarbeid for å utvikle Vea til fagskole. Omorganisering, etablering av studietilbud på fagskolenivå, kompetanseutvikling hos personalet, bransjekontakt, godkjenning av nye utdanninger og økt studentrekruttering er resultater i denne perioden. Skolens styre er svært fornøyd med Hildegard Johannessens arbeid og de resultater som er oppnådd, sier styreleder Arild S Stana.  

Hun fratrer stillingen 30.04.12.

Assisterende rektor Stein Aarskog konstitueres som rektor.

Stillingen som rektor vil bli utlyst.

Fagskolen håper på en nasjonal godkjenning av alle sine fagskoleutdanninger i løpet av våren. Dette vil være en viktig milepæl for fagskolen som har 38 ansatte og over 150 studenter.

Oppdatert 30.09.2015