English

Veas videregående utdanningstilbud

VG2 blomsterdekoratør: De videregående kursene gir en grunnleggende kompetanse innen fagene, i tillegg til å gi en smak på fagets videre muligheter og spennvidde. Det praktiske arbeidet med blomster (produksjonen) kombineres med relevante teorifag.

 Det skapende, praktiske arbeidet får hovedfokus. Teorifagene brukes for å gi impulser i form av kunnskap og inspirasjon.
For å få plass på Vg2 eller Vg3/Vk2 Blomsterdekoratør på Vea, må man søke gjennom sin egen fylkeskommune. www.vigo.no

Oppdatert 30.09.2015