English

Veas voksenopplæring

Blomsterdekoratør, komprimert kurs
Utdanningen gir kompetanse tilsvarende Vg2 Blomsterdekoratør. Utdanningsløpet er eksamensforberedende, med mulighet for privatisteksamen på Vg2 nivå, etter gjeldende regler. Alle får kompetansebevis på gjennomført opplæring. Fra høsten 2010 tilbyr vi utdanningen både på heltid og deltid.

Gartnerutdanning på deltid
For de som ønsker å ta gartnerutdanning på deltid, har Vea inngått et samarbeid med Folkeuniversitetet. Modulgartner er en modulbasert utdanning med 7 ukesamlinger per semester over 2 år. Undervisningen foregår mandag til fredag på Vea og starter opp 16. august 2011. Utdanningen gir kompetanse til å kunne planlegge og gjennomføre vanlig praktisk arbeid innen gartnernæringen, samt få grunnlag for å ta del i næringsutvikling.

Oppdatert 30.09.2015