English

Sentrale dokumenter

I denne dokumentsamlingen finner du sentrale plandokumenter for Norges grønne fagskole – Vea.

I denne dokumentsamlingen finner du sentrale plandokumenter for Norges grønne fagskole – Vea.

SENTRALE PLANDOKUMENTER FOR VEA:

Klikk på linkene under for å laste ned ønsket dokument.

LOVER, RETNINGSLINJER OG REGLEMENT FOR VEA:

I denne dokumentsamlingen finner du dokumenter som omhandler lover, retningslinjer og reglement for øvrig.

Klikk på linkene for å laste ned ønsket dokument:

Sentrale lover

Gjeldende retningslinjer for Vea

Reglement 

Personvern

KVALITETSARBEIDET VED VEA:

I denne dokumentsamlingen finner du dokumenter som omhandler kvalitetsarbeidet ved Vea.

Klikk på linkene under for å laste ned ønsket dokument:

Kvalitetsarbeid

Kvalitetsrapporter

ÅRSRAPPORTER FOR VEA:

I denne dokumentsamlingen finner du virksomhetens årsrapporter og andre aktuelle dokumenter. Klikk på ønsket årstall for for å laste ned rapporten.

Årsrapporter for Vea:

Alle dokumenter krever at du har et program som kan lese PDF-filer. Hvis du ikke får åpnet dokumentene kan du laste ned Adobe Reader gratis her.