English

Fagskolestyret

Vea har eget fagskolestyre. I artiklene under finner du oversikt over fagskolestyrets sammensetning og referater fra styremøter. 

Vea har eget fagskolestyre. I artiklene under finner du oversikt over fagskolestyrets sammensetning og referater fra styremøter. 

Styrets størrelse og sammensetning følger krav til fagskoleloven og følger styrereglement for Norges grønne fagskole – Vea fastsatt av Kunnskapsdepartementet KD.

Styret består av 5 eksterne styremedlemmer, to ansattrepresentanter og to studentrepresentanter.

Rektor Stein Aarskog sammen med fagskolestyret i august 2013.

Fagskolestyret på Vea i januar 2012 
Vis mer
Vis mindre

Fagskolestyret på Vea 2017/2018

Her finner du oversikt over fagskolstyrets sammensetning, samt referater fra styremøter.

Les mer

Fagskolestyret på Vea 2016/2017

I 2016/2017 var Vidar Krogh og Sarah Fjeld studentenes representanter i fagskolestyret.

Les mer

Fagskolestyret på Vea, 2015/2016

Les mer

Fagskolestyret på Vea, 2014/2015

Les mer

Fagskolestyret på Vea, 2013

Les mer

Fagskolestyret på Vea, 2012

Les mer