English

Fagskolestyret på Vea, 2012

Fagskolestyret på Vea i 2012/2013 hadde denne sammensetningen:

Eksterne styremedlemmer:

Styreleder: Arild Sørum Stana
Nestleder: Aasa Gjestvang, Stange
Styremedlem: Tor Rullestad, Hamar
Styremedlem Jørn Inge Løssfelt, Oslo
Styremedlem Rolf Kristiansen, Oslo

Ansattrepresentanter:

Styremedlem: Kristian Kjølhamar
Styremedlem: Dorte Finstad, Brøttum    

Studentrepresentanter:   

Styremedlem:  Kari Ottesen, Nesoddetangen
Styremedlem:  Line Helle Andersen, Oslo


Vararepresentanter, eksterne:

Ole Rud, Gaupen
Hans Arne Krogsti, Brumunddal
Vigdis Ringstad, Gjøvik

Vararepresentanter, ansatte:

Per Spangen, Ådalsbruk
Anne Stine Solberg, Lillehammer

Vararepresentanter,studenter:

Emil Andre Grini, Jaren
Siri Englund, Aurskog

Her finner du referater fra fagskolestyrets møter i perioden 2008-2012.


2012

2011

2010

2009

2008

Oppdatert 09.12.2015