English

Fagskolestyret på Vea, 2013

Fagskolestyret på Vea i 2012/2013 hadde denne sammensetningen:

Eksterne styremedlemmer:

Styreleder: Arild Sørum Stana
Nestleder: Aasa Gjestvang, Stange
Styremedlem:  Tor Rullestad, Hamar
Styremedlem:  Jørn Inge Løssfelt, Oslo
Styremedlem: Rolf Kristiansen, Oslo

Ansattrepresentanter:

Styremedlem:  Kristian Kjølhamar
Styremedlem: Dorte Finstad, Brøttum  

Studentrepresentanter:   

Styremedlem:  Emil Andre Grini 
Styremedlem:   Gjertrud Marie Jensen 

Her finner du referater fra fagskolestyrets møter i 2013.

2013

Oppdatert 05.10.2017