English

Fagskolestyret på Vea, 2014/2015

Fagskolestyret på Vea i 2014/2015 hadde denne sammensetningen:

Eksterne styremedlemmer:

Styreleder: Arild Sørum Stana
Nestleder: Aasa Gjestvang, Stange
Styremedlem:  Tor Rullestad, Hamar
Styremedlem:  Jørn Inge Løssfelt, Oslo
Styremedlem: Rolf Kristiansen, Oslo

Ansattrepresentanter:

Styremedlem:  Per Spangen, Løten
Styremedlem: Dorte Finstad, Brøttum  

Studentrepresentanter:   

Styremedlem:   Marianne Leren
Styremedlem:   Kirsti Marie Hougen 

Vararepresentanter, eksterne:

Ole Rud, Gaupen
Hans Arne Krogsti, Brumunddal
Vigdis Ringstad, Gjøvik

Vararepresentanter, ansatte:

Anita Menkerud, Lillehammer
Anne Stine Solberg, Lillehammer

Vararepresentanter,studenter:

Håvard Lindstad

Her finner du referater fra fagskolestyrets møter i 2014.

2014

Oppdatert 05.10.2017