English

Fagskolestyret på Vea, 2015/2016

Fagskolestyret på Vea i 2015/2016 hadde denne sammensetningen:

Eksterne styremedlemmer:

Styreleder: Arild Sørum Stana
Nestleder: Aasa Gjestvang, Stange
Styremedlem:  Tor Rullestad, Hamar
Styremedlem:  Jørn Inge Løssfelt, Oslo
Styremedlem: Rolf Kristiansen, Oslo

Ansattrepresentanter:

Styremedlem:  Per Spangen, Løten
Styremedlem: Dorte Finstad, Brøttum  

Studentrepresentanter:   

Styremedlem:   Sarah Fjeld, Hønefoss
Styremedlem:   Vidar Krogh Kristiansen, Skjeberg 

Vararepresentanter, eksterne:

Ole Rud, Gaupen
Hans Arne Krogsti, Brumunddal
Vigdis Ringstad, Gjøvik

Vararepresentanter, ansatte:

Anne Stine Solberg, Lillehammer

Vararepresentanter,studenter:

Marte Vorgaard, Gjøvik

Sebastian Lillejord, Asker

Her finner du referater fra fagskolestyrets møter i 2015.

Oppdatert 01.09.2016