English

Fagskolestyret på Vea 2016/2017

I 2016/2017 var Vidar Krogh og Sarah Fjeld studentenes representanter i fagskolestyret.

Fagskolestyret på Vea i 2016/2017 har denne sammensetningen:

Eksterne styremedlemmer:

Styreleder: Arild Sørum Stana
Nestleder: Aasa Gjestvang, Stange
Styremedlem:  Tor Rullestad, Hamar
Styremedlem:  Jørn Inge Løssfelt, Oslo
Styremedlem: Rolf Kristiansen, Oslo

Ansattrepresentanter:

Styremedlem:  Per Spangen, Løten
Styremedlem: Håkon Nettum, Lillehammer  

Studentrepresentanter:   

Styremedlem:   Sarah Fjeld, Hønefoss
Styremedlem:   Vidar Krogh Kristiansen, Skjeberg 

Vararepresentanter, eksterne:

Hans Arne Krogsti, Brumunddal
Vigdis Ringstad, Gjøvik

Vararepresentanter, ansatte:

Anne Stine Solberg, Lillehammer
Britta From, Vallset

Vararepresentanter,studenter:

 

Her finner du referater fra fagskolestyrets møter i 2016:

Her finner du referater fra fagskolestyrets møter i 2017:

 

Foto: Dorte finstad

Oppdatert 03.12.2018