English

Fagskolestyret på Vea 2017/2018

Fagskolestyret på Vea i 2017/2018 har denne sammensetningen:

Eksterne styremedlemmer:

Styreleder: Arild Sørum Stana
Nestleder: Aasa Gjestvang, Stange
Styremedlem:  Tor Rullestad, Hamar
Styremedlem:  Jørn Inge Løssfelt, Oslo
Styremedlem: Rolf Kristiansen, Oslo

Ansattrepresentanter:

Styremedlem:  Per Spangen, Løten
Styremedlem: Håkon Nettum, Lillehammer  

Studentrepresentanter:   

Styremedlem:  Ida Andersson, Moss
Styremedlem:   Trude Mæhlum, Brøttum

Vararepresentanter, eksterne:

Hans Arne Krogsti, Brumunddal
Vigdis Ringstad, Gjøvik

Vararepresentanter, ansatte:

Anne Stine Solberg, Lillehammer
Britta From, Vallset

Vararepresentanter,studenter:

Arne Ystgård, Ekne
Sofie Bjørnø, Heggedal  

Her finner du referater fra fagskolestyrets møter i 2017/2018:

Oppdatert 30.10.2017