English

Fagskolestyret på Vea 2017/2018

Her finner du oversikt over fagskolstyrets sammensetning, samt referater fra styremøter.

Fagskolestyret på Vea i 2017/2018 har denne sammensetningen:

Eksterne styremedlemmer:

Styreleder: Arild Sørum Sta
Nestleder: Aasa Gjestvang, Stange
Styremedlem: Tor Rullestad, Hamar
Styremedlem: Jørn Inge Løssfelt, Oslo
Styremedlem: Rolf Kristiansen, Oslo

Ansatterepresentanter:

Per Spangen, Løten
Håkon Nettum, Lillehammer

Studentrepresentanter:   

Ida Andersson, Moss
Trude Mæhlum, Brøttum

Vararepresentanter, eksterne:

Hans Arne Krogsti, Brumunddal
Vigdis Ringstad, Gjøvik

Vararepresentanter, ansatte:

Anne Stine Solberg, Lillehammer
Britta From, Vallset

Vararepresentanter,studenter:

Arne Ystgård, Ekne
Sofie Bjørnø, Heggedal  

Fra venstre: Stein Aarskog, Arne Ystgård, Jørn Inge Løssfelt, Trude Mæhlum, Aasa Gjestvang, Hans Arne Krogsti, Anne Stine Solberg, Håkon Nettum, Arild Sørum Stana og Rolf Kristiansen.

Her finner du referater fra fagskolestyrets møter i 2017/2018:

Oppdatert 27.02.2019